wyniki - inspektor ds. ochrony gruntów rolnych i rolnictwa 24 listopada 2009

WYNIK NABORU
na stanowisko INSPEKTORA ds. OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH i ROLNICTWA
w WYDZIALE OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
URZĘDU MIASTA LEGNICY:

imię i nazwisko: Bożena Świerczek
stanowisko: inspektor
zam.: Koskowice

Uzasadnienie:
Pani Bożena Świerczek spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu na w/w stanowisko. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością przepisów ustaw: prawo ochrony środowiska, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o rybactwie śródlądowym, o izbach rolniczych, o ochronie roślin, o finansach publicznych oraz prawo zamówień publicznych.

Prowadzone są jeszcze prace konserwacyjne na portalu, mogą występować czasowe błędy. Za utrudnienia przepraszamy