Jakość powietrza w Legnicy

Jakość powietrza w Legnicy

Witamy na stronie prezentującej wyniki pomiarów zanieczyszczeń powietrza ze stacji automatycznych pomiarów mieszczącej się w Legnicy al. Rzeczypospolitej 10/12. Stacja należy do wojewódzkiej sieci monitoringu jakości powietrza prowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Aktualizacja danych następuje co godzinę. Poniżej podany jest ogólny indeks jakości powietrza, obliczony dla wyników pomiarowych dla kilku zanieczyszczeń ze stacji, mierzonych metodą automatyczną oraz prezentowane są indywidualne indeksy jakości powietrza dla poszczególnych zanieczyszczeń.

Dane pobrane z GIOŚ

Indywidualne indeksy jakości powietrza:


Indeks jakości powietrza PM10
[µg/m3]
O3
[µg/m3]
NO2
[µg/m3]
SO2
[µg/m3]
C6H6
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
Bardzo dobry 0-20 0-30 0-40 0-50 0-5 0-2
Dobry 21-60 31-70 41-100 51-100 6-10 3-6
Umiarkowany 61-100 71-120 101-150 101-200 11-15 7-10
Dostateczny 101-140 121-160 151-200 201-350 16-20 11-14
Zły 141-200 161-240 201-400 351-500 21-50 15-20
Bardzo zły > 200 > 240 > 400 > 500 > 50 > 20

Prowadzone są jeszcze prace konserwacyjne na portalu, mogą występować czasowe błędy. Za utrudnienia przepraszamy