III Senioriada Miasta Legnicy

Hala na ul. Lotniczej, Legnica
07.10 10:00 - 07.10 00:00
Organizator: Urząd Miasta Legnica
Plac Słowiański 8 Legnica 59-220

Integracja środowisk senioralnych z terenu miasta Legnicy, popularyzacja aktywności ruchowej i rekreacji wśród legnickich seniorów

 

 1. Warunki uczestnictwa:

 1. W Senioriadzie mogą wziąć udział drużyny składające się z minimum 6 osób, maksimum 10 osób, w tym 3 kobiety obowiązkowo.

 2. Zgłoszenia drużyn dokonują stowarzyszenia, uniwersytety trzeciego wieku, inne organizacje pozarządowe, jak również kluby i koła zrzeszające emerytów i seniorów.

 3. Termin zgłoszenia drużyn: 2 października 2017 r.

 4. Zgłoszenia należy dokonać drogą mailową na adres:

 5. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę instytucji zgłaszającej drużynę, nazwę drużyny i ilość osób w drużynie.

 6. Każda drużyna zgłoszona do Senioriady ustala : nazwę, okrzyk i zabezpiecza jednolity wygląd drużyny (jednakowe koszulki, czapeczki lub jakikolwiek inny element wspólny ubioru).

UWAGA ! Obowiązują wygodne stroje sportowe !!!

 1. Wizualizacja drużyny - komisja sędziowska przyznaje punkty od 1 do 10 pkt (oryginalność nazwy, ubioru i okrzyku)

 2. Kijkowy Terenowy Marsz Senioriady – startują tylko reprezentanci drużyn : jedna kobieta i jeden mężczyzna

I miejsce - 4 punkty

II miejsce - 3 punkty

III miejsce - 2 punkty

dalsze miejsca – 1 punkt

 1. Football Senior Cup: strzały na celność, bramka bez bramkarza – reprezentacje i punkty jak wyżej

 2. Turniej Sokole Oko – strzelanie z łuku, reprezentacje i punkty jak wyżej

 3. Konkurs tańca – każda z drużyn zatańczy przygotowany przez organizatorów taniec a komisja sędziowska przyzna punkty od 1 do 10 jak przy pierwszej konkurencji

 4. Turniej badmintona w parach – jedna kobieta i jeden mężczyzna w drużynie

 5. Kółko i krzyżyk – 3-osobowe drużyny, system pucharowy , punktacja jak w konkurencjach 2, 3, 4.

 6. BALOON Show – konkurs na kreatywność w tworzeniu kompozycji balonowych – komisja sędziowska przyzna drużynom od 1 do 10 punktów, jak w konkurencji 1 i 4.

 1. Animacje dla drużyn – niepunktowane:

 1. Mega bańki mydlane

 2. Wokalno-taneczne przerywniki

 3. Instruktorski pokaz samoobrony dla kobiet

 1. Nagrody:

Komisja sędziowska podsumowuje ilość zdobytych punktów przez wszystkie drużyny i wyłoni zwycięzców. Dla wszystkich drużyn przewidziane są puchary i dyplomy. Natomiast dla zawodników drobne nagrody rzeczowe. Przewidziany jest także poczęstunek dla drużyn.Powrót na listę wydarzeń

Prowadzone są jeszcze prace konserwacyjne na portalu, mogą występować czasowe błędy. Za utrudnienia przepraszamy