[2003] Biskup Tadeusz Rybak

Biskup Tadeusz Rybak - urodził się 7.X.1929 roku w Milanówku k. Warszawy. Tam też ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. Świadectwo dojrzałości otrzymał w roku 1948 i tegoż roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie otrzymał w katedrze wrocławskiej 2 VIII 1953 roku. Po święceniach pracował w duszpasterstwie, pełniąc obowiązki wikariusza parafii p. w. Wniebowzięcia NMP w Bielawie (1953-1954), parafii św. Stanisława Biskupa i św. Doroty we Wrocławiu (1954-1955) i parafii św. Stanisława Biskupa w Świdnicy (1955-1956). W latach 1956-1957 pracował w Instytucie Katolickim w Trzebnicy-Bętkowie. W roku 1957 rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które ukończył  w 1962 roku, uzyskując tytuł doktora teologii.
 
Od 1 IX 1962 do 1977 roku był wicerektorem Wyższego Seminarium Duchownego oraz wykładowcą teologii dogmatycznej i liturgii. W tym sam czasie był członkiem Komisji Episkopatu Polski do spraw Seminariów Duchownych oraz członkiem Rady Duszpasterskiej i Komisji Liturgicznej Archidiecezji Wrocławskiej. W 1969 roku został mianowany kapelanem Ojca Świętego. Dnia 28 IV 1977 roku został powołany przez papieża Pawła VI do godności biskupa tytularnego Benepoty i ustanowiony biskupem pomocniczym Metropolity Wrocławskiego, Ks. Abpa Henryka Gulbinowicza.
 
Od 1 VI 1977 roku ks. Biskup Tadeusz Rybak został ustanowiony wikariuszem generalnym arcybiskupa wrocławskiego. W 1978 roku został także członkiem Kapituły Metropolitalnej Wrocławskiej, a w 1988 roku, jej Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego. W tym czasie komisja przygotowała do druku niemal wszystkie księgi liturgiczne, którymi posługujemy się obecnie w naszym kraju. Dnia 25 marca 1992 roku papież Jan Paweł II powołał Biskupa Tadeusza Rybaka na pierwszego Ordynariusza nowoutworzonej Diecezji Legnickiej.Prowadzone są jeszcze prace konserwacyjne na portalu, mogą występować czasowe błędy. Za utrudnienia przepraszamy