Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Jakość powietrza w Legnicy

Witamy na stronie prezentującej wyniki pomiarów zanieczyszczeń powietrza ze stacji automatycznych pomiarów mieszczącej się w Legnicy al. Rzeczypospolitej 10/12. Stacja należy do wojewódzkiej sieci monitoringu jakości powietrza prowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Aktualizacja danych następuje co godzinę. Poniżej podany jest ogólny indeks jakości powietrza, obliczony dla wyników pomiarowych dla kilku zanieczyszczeń ze stacji, mierzonych metodą automatyczną oraz prezentowane są indywidualne indeksy jakości powietrza dla poszczególnych zanieczyszczeń.

Komunikaty i alerty o jakości powietrza

Jak możesz poprawić jakość powietrza? – dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania

 

Indywidualne indeksy jakości powietrza:

Indeks jakości powietrza PM10
[µg/m3]
O3
[µg/m3]
NO2
[µg/m3]
SO2
[µg/m3]
C6H6
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
Bardzo dobry 0 - 21 0 - 71 0 - 41 0 - 51 0 - 6 0 - 3
Dobry 21 - 61 71 - 121 41 - 101 51 - 101 6 - 11 3 - 7
Umiarkowany 61 - 101 121 - 151 101 - 151 101 - 201 11 - 16 7 - 11
Dostateczny 101 - 141 151 - 181 151 - 201 201 - 351 16 - 21 11 - 15
Zły 141 - 201 181 - 241 201 - 401 351 - 501 21 - 51 15 - 21
Bardzo zły > 201 > 241 > 401 > 501 > 51 > 21

 

Dane pobrane z GIOŚ:

Stacja pomiarowa: Legnica, al. Rzeczypospolitej 10/12