Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Zmień ogrzewanie na ekologiczne. Jest dotacja na ten cel

Zmień ogrzewanie na ekologiczne. Jest dotacja na ten cel
27.02.2018

Urząd Miasta Legnicy przyjmuje wnioski o udzielanie dotacji celowej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych służących ochronie powietrza, polegających na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne. 

Zasady są określone w Uchwale NR XLII/447/18 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Legnicy.

Rodzaje przedsięwzięć przewidzianych do dofinansowania:

Trwała zmiana systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomasie na przyjazne środowisku źródła ciepła tj.:

  1. kotły gazowe;
  2. kotły na olej lekki opałowy;
  3. piece zasilane prądem elektrycznym;
  4. kotły na paliwa stałe lub biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012),
  5. podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej
  6. OZE - pompy ciepła, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne - służące zasileniu źródła.

 Wysokość dotacji

Dotacja będzie przydzielana w wysokości do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych (poniesionych od 01.01.2017 r.) na zadanie w zakresie zmiany systemu ogrzewania w jednym lokalu mieszkalnym lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym na terenie Legnicy, przy czym ustala się górne limity wysokości dotacji do:

  1. dla domu jednorodzinnego - 10.000,00 zł;
  2. dla mieszkania w bloku wielorodzinnym - 7.000,00 zł;
  3. w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit dotacji dla takiej instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań - jako iloczyn tej liczby i kwoty 4.000,00 zł.

Środki finansowe przeznaczone na udzielanie dotacji pochodzić będą z budżetu miasta Legnicy i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” i obejmują zadania zrealizowane od 01.01.2017 r.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji

Podstawą przyznania dotacji jest złożenie wniosku

Wzór wniosku o udzielenie dotacji - wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i dostępny jest na stronie Urzędu Miasta Legnica oraz w  Wydziale Środowiska i Gospodarowania Odpadami Urzędu Miasta Legnica, Pl. Słowiański 8, pok. 302.

Informacje:

Informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w: Wydziale Środowiska i Gospodarowania Odpadami Urzędu Miasta Legnica, Pl. Słowiański 8 lub pod numerem telefonu: 76/72 12 347.

Informujemy, że zakończono przyjmowanie wniosków na inwestycje wykonane przed 1 stycznia 2017 r.

 

Opublikował: Zygmunt Mułek | Dodano: 27.02.2018 | Wyświetleń: 6893
Powrót na listę aktualności

Zobacz także