Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Plan pracy na 2014 r.

PLAN PRACY NA ROK 2014
Legnickiej Rady Seniorów

 1. Zapoznanie seniorów z planami, programami, strategiami realizowanymi
  w mieście, które uwzględniają działania skierowane do osób 60+.
 2. Ustalenie form współpracy z partnerami w działaniach na rzecz osób starszych, m. in. współpraca z Centrum Seniora działającym przy LCK w celu:
  • stworzenia gminnej sieci organizacji senioralnych,
  • opracowania „Poradnika Seniora” i informacji dostępnych w internecie.
 3. Inicjowanie działań na rzecz poprawy społecznego wizerunku starości oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości osób w wieku 60+:
  • nawiązanie współpracy z legnickimi mediami,
  • prowadzenie akcji społecznych promujących wolontariat osób starszych.
 4. Udział seniorów w projektach edukacyjnych organizowanych przez organizacje pozarządowe, samorząd i inne instytucje:
  • rozwój poradnictwa zawodowego we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy,
  • organizacja szkoleń rozwijających kompetencje zawodowe i osobowościowe (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego, Uniwersytety Trzeciego Wieku).
 5. Inicjowanie działań pod hasłem „zdrowe starzenie się”:
  • promowanie dobrych praktyk w zakresie opieki medycznej i usług,
  • promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
 6. Nawiązanie współpracy z innymi dolnośląskimi Radami Seniorów celem wymiany doświadczeń.
 7. Upowszechnianie „dobrych praktyk” na rzecz osób starszych realizowanych przez organizacje pozarządowe:
  • prezentacja „dobrych praktyk” na posiedzeniach LRS przez przedstawicieli NGO, kluby seniora itp.,
  • próba wypracowania form upowszechniania dobrych praktyk,
  • realizacja wspólnych projektów i inicjatyw międzypokoleniowych.
 8. Inicjowanie rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie osób starszych.