Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021

                                                                  

 

 

Tytuł projektu: „Czytanie-Poznanie-Bez Barier”
Wartość projektu: 100 000,00 PLN
Wartość grantu: 100 000,00 PLN
Źródło finansowania:
  • Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 (85%) i budżet państwa (15%)
  • Program „Rozwój lokalny” – grant na rzecz realizacji działań związanych z poprawą standardów dostępności w miastach 
Rok realizacji: 2023
Beneficjent projektu: Gmina Legnica
Realizator projektu: Legnicka Biblioteka Publiczna (LBP)

Zakres rzeczowy:

  • Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Klubu Filmowego Osób Niewidomych w Filii Zbiorów Muzycznych i Specjalnych LBP
  • Zakup Magicznych Dywanów (tzw. podłoga interaktywna) oraz sprzętu i wyposażenia na potrzeby prowadzenia zajęć dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnościami w wybranych filiach LBP
Efekty projektu:
  • Poprawa dostępności w instytucji kultury - Legnickiej Bibliotece Publicznej
  • Poprawa atrakcyjności i zwiększenie oferty kulturalno-edukacyjnej LBP skierowanej w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami, dzieci, młodzieży i dorosłych
  • Niwelowanie zagrożenia wykluczeniem społecznym i kulturalnym wśród mieszkańców Legnicy, w szczególności osób z niepełnosprawnościami
 
 
 
 
Projekt grantowy pn. „Czytanie-Poznanie-Bez Barier” jest finansowany ze środków
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz ze środków budżetu państwa
w ramach Programu „Rozwój lokalny”