Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście

Flaga, godło Polski

Dofinansowano ze środków

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg


Zadanie pn. Przebudowa ścieżek rowerowych i innych elementów BRD w ciągu drogi powiatowej nr 2161D al. J. Piłsudskiego (Legnica) w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście"


Wartość dofinansowania: 1 199 200 zł

Całkowita wartość zadania: 1 499 000 zł


Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa niechronicznych uczestników ruchu drogowego oraz poprawa jakości infrastruktury drogowej w Legnicy.
Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

  • przebudowę istniejących ścieżek rowerowych na odcinku od ul. Poli Gojawiczyńskiej do skrzyżowania z ul. Sudecką (strona północna) oraz od ul. Okulickiego do skrzyżowania z ul. Sudecką (strona południowa),
  • przebudowę chodników w obrębie skrzyżowań,
  • oznakowanie przejść dla pieszych wraz z przejazdami dla rowerzystów w ciągu al. J. Piłsudskiego,
  • przebudowę peronów przystanków autobusowych.