Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Klimat inwestycyjny

 
 
Legnica od lat stawia na dywersyfikację gospodarczą starając się ograniczać zagrożenie płynące z monokultury przemysłu hutniczo - wydobywczego regionu. Efektem tych działań było powstanie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (LSSE) oraz Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG).
 
Liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON w Legnicy na koniec 2020 r. to 14 135, w tym:
  • przemysł i budownictwo: 2 589
  • rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo: 68
  • pozostała działalność: 11 478
Od 2018 roku w Polsce obowiązują nowe regulacje prawne, które zastąpiły dotychczasowy mechanizm pomocy publicznej dla inwestorów, dostępny w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Aktualnie przedsiębiorcy mogą starać się o decyzję o wsparciu nowej inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. W Legnicy z mechanizmów tej pomocy dla inwestorów korzystają firmy z Polski, Holandii, Niemiec, Francji, Japonii i USA.
 
Dominujące branże firm zlokalizowanych w LSSE to: metalowa, motoryzacyjna, chemiczna, tworzyw sztucznych i spożywcza. Warto dodać, że Legnica leży w obszarze bezpośredniego oddziaływania obszaru metropolitalnego Wrocław-Praga-Drezno, który cechuje się wysoką specjalizacją branży automotive. Jest ona silnie reprezentowana także w Legnicy.
 
Lista przedsiębiorców, inwestujących w Legnicy i najbliższym otoczeniu miasta korzystających z pomocy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (stan na wrzesień 2020 r.):

 

Inwestor Branża Lokalizacja
Winkelmann Sp. z o.o. metal Legnica
Animak - Kopcza Sp. z o.o. spożywcza Legnica
Gates Polska Sp. z o.o. automotive Legnica
Brugman Fabryka Grzejników Sp. z o.o. metal Legnica
Faurecia Legnica S. A. automotive Legnica
Wezi-tec S.A. automotive Legnica
C+P Systemy Meblowe Sp. z o.o. meble Legnica
Rileta Sp. z o.o. tkaniny Legnica
Haerter Technika Wytłaczania Sp. z o.o. Sp. k. automotive Legnica
Uzin Polska Produkty Budowlane Sp. z o.o. chemia Legnica
Viessmann Technika Grzewcza Sp. z o.o. metal Legnica
S&L Logistic Sp. z o.o. S. k. transport Legnica
MyVita Sp. z o.o. zdrowa żywność Legnica
Toyota Boshoku Sp. z o. o. automotive Legnica
Apinex Technika Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o. plastik Legnickie Pole
Globexim Polska Sp. z o.o. automotive Legnickie Pole
Huras Konstrukcja i Budowa Maszyn Specjalnych Sp. z o.o. maszynowy Legnickie Pole
RITEX LOGISTICS Sp. z o.o. transport Legnickie Pole
Lear Corporation Poland II Sp. z o.o. automotive Legnickie Pole
VISKASE Polska Sp. z o.o. pakowanie żywności Legnickie Pole
VOSS AUTOMOTIVE Polska Sp. z o.o. automotive Legnickie Pole
VOSS FLUID AUTOMOTIVE Polska Sp. z o.o. automotive Legnickie Pole

„Strefa Aktywności Gospodarczej” Sp. z o.o. (SAG) jest spółką, której właścicielem jest Miasto Legnica. SAG administruje obszarem po byłym lotnisku i terenami przyległymi. Posiada w swojej ofercie na wynajem hale magazynowo – produkcyjne oraz powierzchnie biurowe. Obiekty oferowane przez Spółkę są stale modernizowane oraz rozbudowywane we współpracy z inwestorami. SAG posiada 7 obiektów kubaturowych łączących powierzchnie przeznaczone pod działalność magazynową lub produkcyjną z infrastrukturą towarzyszącą stanowiącą odrębne powierzchnie biurowe i administracyjne o łącznej powierzchni: ponad 21 000 m2.

Dominujące branże najemców SAG:
  • Usługi transportowe i logistyczne,
  • Usługi informatyczne,
  • Usługi elektryczne,
  • Branża odzieżowa,
  • Sprzedaż internetowa,
  • Produkcja łazienek modułowych.