Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19

 

Zdjęcie przedstawiające logo: Fundusze Europejskie Program Regionalny, flagę narodową z podpisem Rzeczpospolita Polska, podpisane godło dolnego śląska, flagę Unii Europejskiej z podpisem Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny.

Tytuł projektu

„Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19”

Projekt nr RDPS.09.03.00-02.0022/20

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa Nr 9 Włączenie społeczne

Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych

 

Wartość całkowita - 63 570,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich - 54 034,50 PLN

Wkład budżetu państwa 6 357,00 PLN

Wkład BWD 3 178,50 PLN

 

Celem Projektu jest zapewnienie jak najszybszej i kompleksowej pomocy osobom, które znalazły się w najtrudniejszej sytuacji w związku z wystąpieniem Covid-19.
 

 Wsparciem w ramach projektu objęty zostanie Dom Pomocy Społecznej w Legnicy.

 

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup środków ochrony indywidualnej w postaci maseczek, rękawiczek i środków odkażających oraz materacy. Wsparcie jest dedykowane dla 100 mieszkańców i 97 pracowników Domu Pomocy Społecznej w Legnicy, a efektem działań będzie stworzenie bezpiecznych warunków zamieszkania i pracy w okresie epidemii COVID-19.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020