Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19

 

Zdjęcie przedstawiające logo: "Fundusze Europejskie Program Regionalny", flagę narodową z podpisem "Rzeczpospolita Polska", podpisane godło dolnego śląska, flagę Uni Europejskiej z podpisem "Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny".

Tytuł projektu

„Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19”

Projekt nr RDPS.09.03.00-02.0022/20

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa Nr 9 Włączenie społeczne

Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych

 

Wartość całkowita - 63 570,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich - 54 034,50 PLN

Wkład budżetu państwa 6 357,00 PLN

Wkład BWD 3 178,50 PLN

 

Celem Projektu jest zapewnienie jak najszybszej i kompleksowej pomocy osobom, które znalazły się w najtrudniejszej sytuacji w związku z wystąpieniem Covid-19.
 

 Wsparciem w ramach projektu objęty zostanie Dom Pomocy Społecznej w Legnicy.

 

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup środków ochrony indywidualnej w postaci maseczek, rękawiczek i środków odkażających oraz materacy. Wsparcie jest dedykowane dla 100 mieszkańców i 97 pracowników Domu Pomocy Społecznej w Legnicy, a efektem działań będzie stworzenie bezpiecznych warunków zamieszkania i pracy w okresie epidemii COVID-19.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

W dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całej Polski odbywa się najważniejsze dla polskiego rolnictwa obowiązkowe badanie statystyczne – Powszechny Spis Rolny 2020. Spis prowadzony jest  przede wszystkim metodą samospisu internetowego, za pomocą specjalnej aplikacji dostępnej pod adresem spisrolny.gov.plW sytuacji braku możliwości samodzielnego spisania się przez Internet, można spisać się,  dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 lub skorzystać z pomocy rachmistrza spisowego który zadzwoni, aby pozyskać informacje od tych z Państwa którzy są rolnikami i zamieszkują na terenie Legnicy.