Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Budowa dróg lokalnych aktywizujących obszary aktywności gospodarczej i mieszkaniowej w Legnicy

Zdjęcie przedstawiające Flagę i Godło Państwowe


W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Gmina Legnica otrzymała środki finansowe na realizację zadania pn. Budowa dróg lokalnych aktywizujących obszary aktywności gospodarczej i mieszkaniowej w Legnicy.

Zakres rzeczowy inwestycji:

  • budowa ul. Szybowcowej (1KDL etap II i III) na odcinku o dł. ok 921 m wraz m.in. z budową zjazdów, skrzyżowania z drogą 2KDD oraz z ul. Spółdzielczą, drogi rowerowej, chodników, rowów odwadniających, oświetlenia, kanału teletechnicznego i oznakowaniem;
  • budowa drogi 3KDL łączącej ul. Żołnierską z ul. Marynarską o dł. ok 187 m wraz m.in. z budową chodników, miejsc postojowych, oświetlenia, kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej, oznakowaniem, usunięciem kolizji, zagospodarowaniem zieleni.


Cele inwestycji:

  • zwiększenie mobilności mieszkańców
  • poprawa dostępności komunikacyjnej w mieście
  • wzmocnienia potencjału tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych
  • aktywizacja nowych terenów przemysłowych i mieszkaniowych
  • wzrost atrakcyjność działek inwestycyjnych
  • rozwój przedsiębiorczości,
  • poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu
  • poprawa jakości powietrza w mieście


Planowana wartość całkowita inwestycji: 9 828 930,00 PLN
Kwota wnioskowanego dofinansowania:  9 337 483,50 PLN

 

Logotyp programu Polski ŁadTablica informacyjna " Budowa dróg lokalnych aktywizujących obszary aktywności gospodarczej i mieszkaniowej w Legnicy"

 

 

 

 

Projekt dofinansowany w ramach
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych