Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy – ETAP II

Zdjęcie przedstawiające Flagę i Godło Państwowe

Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy – ETAP II

Zakres rzeczowy

Zadanie obejmuje przebudowę alejek parkowych na obszarze ok. 10 tys. m2 w rejonie Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona oraz „Labiryntu”, zlokalizowanych na terenie zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy.

Zakres robót to m.in.:

 • przebudowa alejek wraz z nowymi obrzeżami,
 • wykonanie nowej alejki spełniającej parametry dostępności dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
 • przebudowa elementów wyposażenia terenu w tym m.in. schody terenowe, misy fontanny i trysków,
 • montaż elementów małej architektury.

Sposób wykonania będzie spójny z dotychczas wykonanymi pracami przebudowy alejek, co będzie prowadzić do systematycznego ujednolicania materiałowego ciągów komunikacyjnych na terenie zabytkowego parku.

Planowana realizacja 2023-2024.

Cele inwestycji:

 • powstanie bezpiecznej infrastruktury komunikacyjnej
 • poprawa jakości życia i atrakcyjności parku,
 • poprawa funkcjonalności i estetyki ciągów komunikacyjnych,
 • zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego,
 • zwiększenie dostępności powstającego w tej części parku Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona,
 • stworzenie spójnej i klimatycznej strefy wypoczynku i rekreacji,
 • stworzenie sprzyjających warunków do rozwijania zainteresowań przyrodą, interpretowania zjawisk i przemian w niej zachodzących,
 • zwiększenie dostępności do wiedzy z zakresu sztuki ogrodowej, ogrodnictwa i ochrony środowiska przyrodniczego.

Planowana wartość całkowita inwestycji: 2.222.222,22 PLN

Kwota wnioskowanego dofinansowania:  2.000.000,00 PLN

 

Logotyp programu Polski Ład

Projekt dofinansowany w ramach

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Tablica informacyjna Dofinasowania