Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Flaga, godło Polski

Dofinansowano ze środków

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg


Zadanie pn. Przebudowa przejścia dla pieszych droga gminna nr 107455D, ul. Hutników, Legnica


Wartość dofinansowania: 213 121,60 zł

Całkowita wartość zadania: 266 402 zł


Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ul. Hutników w Legnicy w rejonie skrzyżowania z ul. Lotniczą i ul. Sejmową.
Zakres inwestycji obejmuje przebudowę przejść dla pieszych oraz uspokojenie ruchu samochodowego w rejonie ul. Hutników w Legnicy, w tym:

  • budowę dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Hutników/ul. Lotniczej,
  • wyniesienie przejścia dla pieszych i budowę wysp na dojazdach do przejścia ul. Hutników/ul. Lotnicza,
  • budowę azylu (strefy oczekiwania) dla pieszych ul. Hutników/ul. Lotnicza,
  • zastosowanie systemu informacji fakturowej ul. Hutników/ul. Lotnicza,
  • zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Hutników/ul. Lotniczej oraz ul. Hutników/ul. Sejmowa,
  • oznakowanie pionowe i poziome.