Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Ministerstwo Rozwoju przyznało Gminie Legnica kwotę 7 497 457 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  Środki te zostaną przeznaczone na częściowe pokrycie wydatków dla dwóch zadań:

 

  1. Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy,

 

Zadanie dotyczy I etapu rewitalizacji Parku Miejskiego, obejmującego Ogród Francuski – teren wokół fontanny głównej. W zakres rzeczowy inwestycji wchodzi m.in.: wykonanie fontanny głównej wraz z technologią, podświetleniem, oświetleniem i monitoringiem, przebudowa budynku szaletu miejskiego na stację trafo, montaż ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, mała architektura, budowa alejek parkowych, instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne oraz zieleń.

Wstępna wartość robót – 15 835 914,40 zł brutto.

 

  1. Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym: Etap II ul. Szczytnicka obejmująca rozbudowę układu drogowego ul. Szczytnickiej w Legnicy na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Pątnowskiej.

 

Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę układu drogowego ul. Szczytnickiej na odcinku ok. 2 km w tym m.in.:  przebudowę jezdni i wykonanie drogi klasy L i Z o nawierzchni bitumicznej, budowę ciągów pieszo-rowerowych, chodników i ścieżek rowerowych, budowę zatok autobusowych oraz pętli autobusowej ze stanowiskiem ważenia pojazdów, zagospodarowanie pasów zieleni, budowę oświetlenia ulicznego, budowę kanalizacji deszczowej, w tym zbiornika retencyjnego, budowę kanalizacji na cele szerokopasmowej sieci teleinformatycznej LEGMAN, usunięcie kolizji z sieciami: gazową, teletechniczną, elektroenergetycznymi.

Wstępna wartość robót – 15 735 566,16 zł brutto.

Zdjęcie przedstawiające plakat: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Parku Miejskiego.Zdjęcie przedstawiające plakat: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla przebudowy ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej.

W dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całej Polski odbywa się najważniejsze dla polskiego rolnictwa obowiązkowe badanie statystyczne – Powszechny Spis Rolny 2020. Spis prowadzony jest  przede wszystkim metodą samospisu internetowego, za pomocą specjalnej aplikacji dostępnej pod adresem spisrolny.gov.plW sytuacji braku możliwości samodzielnego spisania się przez Internet, można spisać się,  dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 lub skorzystać z pomocy rachmistrza spisowego który zadzwoni, aby pozyskać informacje od tych z Państwa którzy są rolnikami i zamieszkują na terenie Legnicy.