Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

logotypy Unia, Dolny śląsk, Polska

Tytuł projektu

„Legnicka edukacja dla przyszłości”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa nr 10 Edukacja
Działanie nr 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Poddziałanie nr 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne

Wartość projektu – 4.274.900,88 zł

Wkład Funduszy Europejskich – 3.633.665,74 zł

Wkład własny – 217.082,18 zł

Budżet państwa – 424.152,96 zł

Przedmiotem projektu jest organizacja  zajęć z zakresu szeroko rozumianej pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów 13 legnickich szkół podstawowych oraz zakup zestawów do nauki programowania i rejestratorów danych – cyfrowych laboratoriów szkolnych do realizacji zajęć rozwijających kompetencje matematyczno-przyrodnicze.

Przedsięwzięciem zostaną objęte następujące placówki oświatowe:

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Kamienna 20A,
 • Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Głogowska 20,
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Włodzimierza Puchalskiego, ul. Piastowska 3,
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. Bohdana Ihora Antonycza, ul. Tarasa Szewczenki 10,
 • Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza, Al. Piłsudskiego 3,
 • Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Konstantego I. Gałczyńskiego, ul. Polarna 1,
 • Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Marynarska 31,
 • Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Zofii Kossak, ul. Jaworzyńska 47,
 • Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Tatrzańska 9,
 • Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Jana Brzechwy, ul. Grabskiego 5,
 • Szkoła Podstawowa Nr 19, Al. Rzeczypospolitej 129,
 • Szkoła Podstawowa Nr 20 w Zespole Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich, ul. Wierzyńskiego 1,
 • Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. w Zespole Szkół Muzycznych, ul. Chojnowska 2.

Głównym celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy a także rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakup nowoczesnego sprzętu do nauki programowania oraz rejestratorów danych – cyfrowych laboratoriów szkolnych do realizacji zajęć rozwijających kompetencje matematyczno-przyrodnicze ma służyć osiągnięciu tych celów.

Celami szczegółowymi są:

 • wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego przy jego przechodzeniu na kolejny etap kształcenia;
 • doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • rozszerzenie oferty szkoły o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym;
 • kształtowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy, wsparcie nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i TIK.

Efekty projektu

W wyniku realizacji projektu ok. 9.700 uczniów z legnickich szkół podstawowych skorzysta z prawie 46 tys. godzin dodatkowych zajęć z zakresu szeroko rozumianej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Okres realizacji projektu

rok szkolny 2018/19: październik – grudzień 2018 r. rekrutacja uczestników na zajęcia

                                   styczeń – czerwiec 2019 r. realizacja projektu

                                   lipiec – sierpień 2019 r. przerwa wakacyjna

rok szkolny 2019/20:  wrzesień – grudzień 2019 r. realizacja projektu

                                   styczeń – czerwiec 2020 r. kontynuacja realizacji zajęć

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020