Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Poprawa warunków mieszkaniowych społeczności Romskiej w 2022 r.

Zdjęcie przedstawiające Flagę i Godło Państwowe

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce
na lata 2021 - 2030

 


Zadanie: „Poprawa warunków mieszkaniowych społeczności Romskiej w 2022 r.”


DOFINANSOWANIE: 178 670,00 zł


CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 233 611,40 zł

 

Gminie Legnica zostały przyznane w 2022 r. środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Poprawa warunków mieszkaniowych społeczności Romskiej w 2022 r.”.
Sytuacja społeczności romskiej wymaga poprawy warunków zamieszkania osób/rodzin. Realizacja zadania wpłynie na zapobieganie bezdomności w ww. społeczności.
W ramach zadania planuje się wykonać przebudowę 2 lokali mieszkalnych dla rodzin romskich znajdujących się
w najtrudniejszych warunkach lokalowych.  
Celem głównym Programu integracji 2021 – 2030 jest zwiększenie poziomu integracji społecznej
i obywatelskiej Romów w Polsce poprzez działania w dziedzinie edukacji (w tym kulturowej, historycznej i obywatelskiej), aktywizacji zawodowej, ochrony zdrowia oraz poprawy sytuacji mieszkaniowej.