Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Przebudowa układu komunikacyjnego w zakresie ul. Sikorskiego i ul. Śląskiej w Legnicy – przebudowa ul. Śląskiej

Zdjęcie przedstawiające flagę i godło Polski.

„Przebudowa układu komunikacyjnego w zakresie ul. Sikorskiego i ul. Śląskiej w Legnicy – przebudowa ul. Śląskiej”

Zdjęcie z lotu ptaka przedstawiające ul. Sikorskiego i ul. Śląską. Zdjęcie z lotu ptaka przedstawiające ul. Śląską.

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego pn. Fundusz Dróg Samorządowych

Kwota dofinansowania: 215 927,01 zł

Całkowita wartość inwestycji: 431 854,03 zł

Przebudowa ul. Śląskiej stanowi jeden z elementów przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ul. Sikorskiego.
Zakres inwestycji obejmował:

  • przebudowę fragmentu ul. Śląskiej na odcinku 121 mb.,
  • przebudowa istniejącej zatoki parkingowej prostopadłej do jezdni,
  • budowa nowej zatoki postojowej równoległej TAXI.

Cele projektu:

  • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie ul. Śląskiej,
  • poprawa jakości dróg w Legnicy,
  • podwyższenie jakości życia mieszkańców miasta.

Zakładane efekty:

  • zapewnienie bezpiecznego i komfortowego sposobu przemieszczania się dzięki przebudowie ul. Śląskiej oraz istniejącej zatoki parkingowej,
  • wzrost zadowolenia mieszkańców Legnicy korzystających z ul. Śląskiej, dzięki poprawie dostępności do ul. W. Sikorskiego, stanowiącej ważną arterię komunikacyjną, wyprowadzającą ruch kołowy m.in. do osiedla Piekary, centrum Legnicy oraz obszarów wiejskich położonych w sąsiedztwie miasta,
  • poprawa efektywności realizacji zadań publicznych poprzez poprawę dostępu do instytucji świadczących usługi publiczne w zakresie zdrowia, administracji publicznej, edukacji,
  • ułatwienie dostępu do zlokalizowanych w najbliższej okolicy obiektów handlowych, sportowych, kulturalnych i usługowych.