Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Przebudowa ul. Gniewomierskiej jako I etap budowy obwodnicy południowo – wschodniej Legnicy.

Przebudowa ul. Gniewomierskiej jako I etap budowy obwodnicy południowo -wschodniej Legnicy.

Rondo 1241 Ulica

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Umowa Pożyczki  Nr 19/P/OW/LG/2009 z dnia 11.08.2009r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu a Gminą Legnica,
Kwota dofinansowania -  pożyczka: 1.084.400,00 zł.

Opis Projektu