Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych,...

 

Zdjęcie przedstawiające logo: Fundusze Europejskie Program Regionalny, flagę narodową z podpisem Rzeczpospolita Polska, podpisane godło dolnego śląska, flagę Unii Europejskiej z podpisem Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny.

 

Tytuł projektu

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

Projekt nr POWR.05.02.00-00-0001/20

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa Nr 5 Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych

 

Wartość całkowita - 144 592,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich - 121 703,09 PLN

Wkład budżetu państwa 22 888,91 PLN

 

Celem Projektu jest wsparcie bezpieczeństwa pacjentów przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjach (podmiotach udzielających świadczeń w trybie stacjonarnym) (ZOL/ZPO/hospicja) oraz mieszkańców domów pomocy społecznej (DPS), a także bezpieczeństwa personelu.

 Wsparciem w ramach projektu objęty zostanie Dom Pomocy Społecznej w Legnicy.

Otrzymane środki przeznaczone są na dodatkowe wynagrodzenia dla personelu medycznego, który – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – musiał zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia oraz środki ochrony osobistej i środki dezynfekcyjne dla personelu i podopiecznych DPS.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego