Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Wsparcie Dolnośląskich DPS

 

Zdjęcie przedstawiające logo: "Fundusze Europejskie Program Regionalny", flagę narodową z podpisem "Rzeczpospolita Polska", flagę Uni Europejskiej z podpisem "Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny".

 

Tytuł projektu

„Wsparcie Dolnośląskich DPS”

Projekt nr POWR.02.08.00-00.0106/20

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa Nr 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

 

Wartość całkowita - 237 553,50 PLN
Wkład Funduszy Europejskich - 200 210,09 PLN

Wkład budżetu państwa - 37 343,41 PLN

 

Celem Projektu jest zapewnienie właściwej opieki nad osobami przebywającymi w DPS oraz ich ochrony zdrowia i życia poprzez ograniczenie negatywnych skutków COVID-19.
 

 Wsparciem w ramach projektu objęty zostanie Dom Pomocy Społecznej w Legnicy.

 

Otrzymane środki przeznaczone są na dodatki do wynagrodzeń, nagrody i premie dla pracowników DPS pracujących w warunkach zagrożenia zdrowia i życia, mających bezpośredni kontakt z pensjonariuszami, chorymi na COVID-19. Ostatecznymi odbiorcami projektu są pensjonariusze DPS, tj. osoby z grupy ryzyka, którzy poprzez właściwe wsparcie personelu DPS będą mieli zapewnione usługi bytowe i opiekuńcze.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego