Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Polarna 1 w Legnicy - Szkoła jak nowa – modernizacja infrastruktury dydaktycznej, w tym Etap I – modernizacja basenu

Szkoła Podstawowa Nr 7  ul. Polarna 1 w Legnicy - Szkoła jak nowa - modernizacja infrastruktury dydaktycznej, w  tym Etap I - modernizacja basenu

Szkoła Podstawowa Nr 7 - Basen Delfinek Szkoła Podstawowa Nr 7 - Basen Delfinek
Szkoła Podstawowa Nr 7 - Basen Delfinek Szkoła Podstawowa Nr 7 - Basen Delfinek

Źródło dofinansowania - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem projektu była modernizacja i rozbudowa istniejącego, będącego w bardzo złym stanie technicznym basenu przy Szkole Podstawowej Nr 7, dostosowanie basenu dla korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne, stworzenie warunków do nauki pływania dla dzieci poprzez budowę drugiej niecki do nauki pływania, przystosowanie basenu dla korzystania za odpłatnością dla tych Legniczan, którzy chcą w nim pływać oraz relaksować się poprzez korzystanie z wielu tam stworzonych atrakcji wodnych .

Wykonano:

  • modernizację istniejącego basenu ze stali nierdzewnej, z 6 torami o wymiarach: 12,5 m x 25,00 m,
  • w zakresie rozbudowy istniejącego obiektu: nieckę rekreacyjną, jacuzzi wykonane ze stali nierdzewnej z atrakcjami wodnymi: ławka rurowa z masażem powietrznym, 2masaże karku wąskie oraz szerokie i 2 masaże ścienne, oświetlenie podwodne, zaplecze basenowe - szatnie, natryski, część socjalna, biura, zespół saun wyposażony w:saunę fińską, parową, saunę na podczerwień, masaż płaszczowy, natryski oraz pomieszczenie wypoczynku, basen z zimną wodą, w piwnicach pomieszczenia zaplecza technologii basenu, wentylatorowni, magazynów, wejście główne do budynku zpochylnią dla osób niepełnosprawnych, szatnie sali gimnastycznej oraz wentylatorownię, termomodernizację całego obiektu z wymianą okien, ciąg pieszo - jezdny.

W dniu 21.05.2010 r. odebrano i przekazano do użytkowania basen.

Umowa Dotacji Nr 045/OA/LG/2010 z dnia 20.04.2010r. podpisana pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu a Gminą Legnica.

Umowa Pożyczki  Nr 044/P/OA/LG/2010 z dnia 20.04.2010r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu a Gminą Legnica.

Całkowita wartość projektu: 17.662.303,38 zł

Kwota dofinansowania:

- dotacja:      157.600,00 zł, 

- pożyczka:    622.400,00 zł.

Okres realizacji: 2007-2010r.