Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Publiczny Internet dla każdego – rozbudowa sieci WiFi w Gminie Legnica

logotypy projektu

Tytuł Projektu

„Publiczny Internet dla każdego – rozbudowa sieci WiFi w Gminie Legnica”

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Oś priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu

Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach

Wartość całkowita – 64 368,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich – 54 712,80 PLN

Wkład budżetu państwa – 9 655,20 PLN

Przedmiotem projektu jest rozszerzenie zasięgu istniejącej publicznej sieci WiFI o 24 hotspoty, w tym 18 zewnętrznych i 6 wewnętrznych, zapewniających bezpłatny dostęp do Internetu w różnych częściach miasta Legnica w ramach Miejskiej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN.

Hotspoty zewnętrzne zlokalizowane będą przy 12 przystankach autobusowych wzdłuż Al. Piłsudskiego, częściowo przy ul. Wrocławskiej, ul. Skarbka i ul. Pocztowej oraz przy budynkach użyteczności publicznej takich jak: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej (ul. Zielona), Zarząd Dróg Miejskich ZDM (ul. Wojska Polskiego), przychodnia/MOPS (ul. Chojnowska), Archiwum Urzędu Miasta (ul. Św. Piotra), Legnicka Biblioteka Publiczna (ul. Piastowska), Akademia Rycerska (ul. Chojnowska).

Hotspoty wewnętrzne zlokalizowane będą w budynkach: Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej,  przychodni/MOPS przy ul. Chojnowskiej, Archiwum Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Centrum Dialogu Obywatelskiego.

Głównym celem Projektu jest zapewnienie społeczności - mieszkańcom i turystom  - dostępu do bezpłatnego publicznego Internetu na terenie Gminy Legnica.

Efektami projektu będą:

- wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach

- zwiększenie zasięgu bezpłatnego publicznego Internetu w mieście Legnica

- korzystanie przez mieszkańców z szerokiego wachlarza e-usług  oferowanych przez gminę i jej jednostki, a także z innych zasobów Internetu

Projekt pn. „Publiczny Internet dla każdego – rozbudowa sieci WiFi w Gminie Legnica” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020