Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Publiczny Internet dla każdego – rozbudowa sieci WiFi w Gminie Legnica

logotypy projektu

Tytuł Projektu

„Publiczny Internet dla każdego – rozbudowa sieci WiFi w Gminie Legnica”

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Oś priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu

Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach

Wartość całkowita – 64 368,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich – 54 712,80 PLN

Wkład budżetu państwa – 9 655,20 PLN

Przedmiotem projektu jest rozszerzenie zasięgu istniejącej publicznej sieci WiFI o 24 hotspoty, w tym 18 zewnętrznych i 6 wewnętrznych, zapewniających bezpłatny dostęp do Internetu w różnych częściach miasta Legnica w ramach Miejskiej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN.

Hotspoty zewnętrzne zlokalizowane będą przy 12 przystankach autobusowych wzdłuż Al. Piłsudskiego, częściowo przy ul. Wrocławskiej, ul. Skarbka i ul. Pocztowej oraz przy budynkach użyteczności publicznej takich jak: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej (ul. Zielona), Zarząd Dróg Miejskich ZDM (ul. Wojska Polskiego), przychodnia/MOPS (ul. Chojnowska), Archiwum Urzędu Miasta (ul. Św. Piotra), Legnicka Biblioteka Publiczna (ul. Piastowska), Akademia Rycerska (ul. Chojnowska).

Hotspoty wewnętrzne zlokalizowane będą w budynkach: Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej,  przychodni/MOPS przy ul. Chojnowskiej, Archiwum Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Centrum Dialogu Obywatelskiego.

Głównym celem Projektu jest zapewnienie społeczności - mieszkańcom i turystom  - dostępu do bezpłatnego publicznego Internetu na terenie Gminy Legnica.

Efektami projektu będą:

- wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach

- zwiększenie zasięgu bezpłatnego publicznego Internetu w mieście Legnica

- korzystanie przez mieszkańców z szerokiego wachlarza e-usług  oferowanych przez gminę i jej jednostki, a także z innych zasobów Internetu

Projekt pn. „Publiczny Internet dla każdego – rozbudowa sieci WiFi w Gminie Legnica” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

W dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całej Polski odbywa się najważniejsze dla polskiego rolnictwa obowiązkowe badanie statystyczne – Powszechny Spis Rolny 2020. Spis prowadzony jest  przede wszystkim metodą samospisu internetowego, za pomocą specjalnej aplikacji dostępnej pod adresem spisrolny.gov.plW sytuacji braku możliwości samodzielnego spisania się przez Internet, można spisać się,  dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 lub skorzystać z pomocy rachmistrza spisowego który zadzwoni, aby pozyskać informacje od tych z Państwa którzy są rolnikami i zamieszkują na terenie Legnicy.