Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Opieka nad wolno żyjącymi kotami w gminie

Opieka nad wolno żyjącymi kotami w gminie

Gmina Legnica od 2012r, corocznie uchwala Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Legnica. Jednym z założeń tego Programu jest opieka nad wolno żyjącymi kotami (ich sterylizacja i dokarmianie). Również w bieżącym roku, w ramach Programu podpisana została umowa na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu opieki nad wolno żyjącymi kotami poprzez: sterylizację i kastrację kotów wolno żyjących, leczenie osobników chorych oraz ich dokarmianie, z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Legnicy. Kwota otrzymanej dotacji przez TOZ w Legnicy w 2018r. wynosi 20.000 zł. Wolontariusze TOZ-u wyłapują koty wolno żyjące z miejsc bytowania i przekazują do lecznic, z którymi mają podpisane umowy w ramach w/w dotacji, w celu wykonania zabiegów sterylizacji/kastracji oraz leczenia osobników chorych. Po przeprowadzeniu omawianych zabiegów koty wolno żyjące wracają w miejsca swojego bytowania. Ponadto z kwoty dotacji TOZ zakupuje karmę dla tych zwierząt.

Należy mocno podkreślić, że koty wolno żyjące w myśl ustawy o ochronie zwierząt, nie są zwierzętami bezdomnymi, lecz stanowią element ekosystemu miejskiego i w związku z tym nie wolno ich odławiać i wywozić z miejsc ich dotychczasowego pobytu. Koty nie stanowią zagrożenia dla ludzi, a nadto są biologicznymi sprzymierzeńcami w walce ze szczurami i myszami, mają również prawo do schronienia w ocieplanych piwnicach bloków mieszkalnych oraz do tworzenia im odpowiednich warunków godnego bytowania.