Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Dostosowanie budynku internatu przy ul. Żółkiewskiego 8 w Legnicy na potrzeby usług społecznych, w związku z czasowym pobytem uc

 

Zdjęcie przedstawiające logo: Fundusze Europejskie Program Regionalny, flagę narodową z podpisem Rzeczpospolita Polska, podpisane godło dolnego śląska, flagę Unii Europejskiej z podpisem Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu

 „Dostosowanie budynku internatu przy ul. Żółkiewskiego 8 w Legnicy na potrzeby usług społecznych, w związku z czasowym pobytem uchodźców”

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 12 REACT EU/ (EFRR) – Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy  gospodarki zwiększającej jej odporność

DZIAŁANIE 12.4 Inwestycje społeczne – długoterminowa integracja

 

Wartość całkowita - 3 451 075,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich -  3 451 075,00 PLN

 

Przedmiotem projektu jest dostosowanie części budynku  internatu przy ul. Żółkiewskiego 8 w Legnicy na potrzeby świadczenia usług społecznych, celem udzielania pomocy uchodźcom z Ukrainy i poprawy ich warunków bytowych w miejscu czasowego pobytu.

 

Głównym celem Projektu jest długoterminowe wsparcie i udzielenie pomocy w zakresie mieszkalnictwa uchodźcom z Ukrainy, którzy przybyli na teren województwa dolnośląskiego, po 24 lutego 2022 r., na skutek konfliktu zbrojnego na linii rosyjsko-ukraińskiej.

 

Efektami projektu będą m.in.:

  • zminimalizowanie i niwelowanie społecznych skutków działań wojennych, które dotknęły obywateli Ukrainy,
  • poprawa warunków infrastruktury mieszkalnictwa tymczasowego na terenie miasta Legnicy, w tym przystosowanie jej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
  • zwiększenie ilości miejsc pobytu czasowego na terenie miasta Legnicy na potrzeby udzielenia schronienia uchodźcom z Ukrainy.

 

 

Projekt pn. „Dostosowanie budynku internatu przy ul. Żółkiewskiego 8 w Legnicy na potrzeby
usług społecznych, w związku z czasowym pobytem uchodźców”
dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”