Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Terminy przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Legnica

Ustala się przerwy w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Legnica w roku szkolnym 2021/2022 w poniższych terminach:

Lp.

Nazwa placówki

od

do

1.

Miejskie Przedszkole Nr 1 w Legnicy

01.08.2022 r.

31.08.2022 r.

2.

Miejskie Przedszkole Nr 2 w Legnicy

01.07.2022 r.

31.07.2022 r.

3.

Miejskie Przedszkole Nr 3 w Legnicy

01.08.2022 r.

31.08.2022 r.

4.

Miejskie Przedszkole Nr 4 w Legnicy

01.08.2022 r.

31.08.2022 r.

5.

Miejskie Przedszkole Specjalne Nr 5 wchodzące w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Legnicy w Zespole Placówek Specjalnych w Legnicy 

01.07.2022 r.

31.07.2022 r.

6.

Miejskie Przedszkole Specjalne Nr 6 dla Dzieci Słabowidzących w Legnicy

01.08.2022 r.

31.08.2022 r.

7.

Miejskie Przedszkole Nr 7 w Legnicy

01.08.2022 r.

31.08.2022 r.

8.

Miejskie Przedszkole Nr 8 w Legnicy

01.07.2022 r.

31.07.2022 r.

9.

Miejskie Przedszkole Nr 9 w Legnicy

01.08.2022 r.

31.08.2022 r.

10.

Miejskie Przedszkole Nr 10 w Legnicy

01.07.2022 r.

31.07.2022 r.

11.

Miejskie Przedszkole Nr 11 w Legnicy

01.08.2022 r.

31.08.2022 r.

12.

Miejskie Przedszkole Nr 12 w Legnicy

01.07.2022 r.

31.07.2022 r.

13.

Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy

01.07.2022 r.

31.07.2022 r.

14.

Miejskie Przedszkole Nr 14 w Legnicy

01.07.2022 r.

31.07.2022 r.

15.

Miejskie Przedszkole Nr 16 w Legnicy

01.08.2022 r.

31.08.2022 r.

16.

Miejskie Przedszkole Nr 18 w Legnicy

01.08.2022 r.

31.08.2022 r.

17.

Miejskie Przedszkole Nr 19 w Legnicy

01.08.2022 r.

31.08.2022 r.

18.

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Legnicy

31.01.2022 r.

13.02.2022 r.

01.08.2022 r.

31.08.2022 r.

19.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Włodzimierza Puchalskiego w Legnicy

07.02.2022 r.

13.02.2022 r.

01.08.2022 r.

31.08.2022 r.

20.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 10 im. Zofii Kossak w Legnicy

01.08.2022 r.

31.08.2022 r.