Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 3 ust.2 pkt 9 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r. poz 1399, z późn. zm.) informuję, że od 01 lipca 2013 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Legnica jest:

  • Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Legnicy przy ul. Nowodworskiej 60, tel. 76 856-63-40.

INFORMACJA

27 grudnia br. Urząd Miasta będzie nieczynny

Z wyjątkiem wydziałów: Spraw Obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

14 grudnia br. (sobota) Urząd Miasta będzie czynny w godzinach 7:30-15:30

Jednocześnie informujemy:

24 grudnia 2019r. jest dniem wolnym dla Wydziału Spraw Obywatelskich,

24 grudnia 2019r. Urząd Stanu Cywilnego będzie pełnił dyżur w zakresie rejestracji zgonów.