Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Zakup autobusów z elektrycznym napędem wraz z budową stacji ładowania

Logotyp programu „Zielony transport publiczny”, logotyp Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zakup autobusów z elektrycznym napędem wraz z budową stacji ładowania

 

Zakres rzeczowy inwestycji:

  • zakup 6 szt. nowych zeroemisyjnych autobusów elektrycznych wraz z przeprowadzeniem szkoleń dla kierowców i pracowników zaplecza technicznego w zakresie obsługi przedmiotowego taboru,
  • zakup 3 szt. mobilnych ładowarek dwustanowiskowych wolnego ładowania, które docelowo będą zlokalizowane na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Domejki w Legnicy – 6 punktów ładowania,
  • budowę stacjonarnej stacji szybkiego ładowania (pantograf) wraz z budową masztu
    przy ul. Iwaszkiewicza w Legnicy – 1 punkt ładowania,
  • budowę stacji TRAFO przy ul. Iwaszkiewicza w Legnicy,
  • opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej

 

Zakupione w wyniku realizacji projektu autobusy elektryczne, ładowarki mobilne dwustanowiskowe
 i stacjonarna stacja szybkiego ładowania zostaną przekazane do użytkowania - w formie umowy dzierżawy - Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy.

 

Cel inwestycji:

Głównym celem przedmiotowego przedsięwzięcia jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zakup zeroemisyjnego taboru elektrycznego dla Gminy Legnica oraz wycofanie sześciu autobusów spełniających normę EURO II i tym samym obniżenie wykorzystania paliw emisyjnych
w transporcie.

Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie następujących efektów ekologicznych:

  • uniknięcie emisji pyłu: 50,53 kg/ rok
  • uniknięcie emisji NOx: 2 457,515 kg/rok
  • uniknięcie emisji benzo-α-pirenu: 0,0002067069 kg/rok

W wyniku wdrożenia przedsięwzięcia redukcja emisji CO2 wyniesie 237 165,71 kg/rok.

 

Planowana wartość całkowita inwestycji: 19 649 250,00 PLN

Kwota wnioskowanego dofinansowania:    9 513 750,00 PLN

 

 

 

Projekt dofinansowany ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu
priorytetowego Zielony transport publiczny