Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Wsparcie edukacji przedszkolnej dzieci romskich

Zdjęcie przedstawiające Flagę i Godło Państwowe

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce
na lata 2021 – 2030
Zadanie: Wsparcie edukacji przedszkolnej dzieci romskich.
Dofinansowanie: 2.174,04 zł
Wartość całkowita: 2.561,00 zł

W 2022 r. Gmina Legnica otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa
na realizację zadania publicznego pod nazwą „Wsparcie edukacji przedszkolnej dzieci romskich”.
Otrzymaną dotację przeznaczono na dofinansowanie pobytu dzieci pochodzących
ze społeczności romskiej w trzech miejskich przedszkolach,
tj. Miejskim Przedszkolu Nr 3, Miejskim Przedszkolu Nr 4 oraz Miejskim Przedszkolu Nr 7.
Celem zadania było wspieranie i promowanie edukacji przedszkolnej wśród społeczności romskiej.