Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

PSZOK

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmują bezpłatnie odpady od mieszkańców Legnicy:

- przy ul. Rzeszotarskiej 1

 • poniedziałek i czwartek od godz. 7.00 do 17.00,
 • wtorek, środę i piątek od godz. 8.00 do 16.00,
 • sobota od godz. 7.00 do godz. 15.00;

 

- przy ul. Nowodworskiej 48 

 • poniedziałek i czwartek od godz. 7.00 do 19.00,
 • wtorek, środę i piątek od godz. 8.00 do 17.00,
 • sobota od godz. 7.00 do godz. 16.00. 

W PSZOK przyjmowane są zebrane w sposób selektywny, niżej wymienione odpady:

 • papier,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
 • zielone,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości 0,2 Mg/mieszkańca/rok kalendarzowy,
 • zużyte opony,
 • odzież i tekstylia,
 • gleba i ziemia w tym kamienie,
 • popiół,
 • niebezpieczne,
 • inne odpady problemowe.

Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 

 • odpady zawierające azbest,
 • szkło zbrojone i hartowane,
 • zmieszane odpady komunalne,
 • części samochodowe (w tym szyby samochodowe),
 • odpady budowlane zmieszane z innymi odpadami,
 • padłe zwierzęta.

Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

Prowadzący PSZOK prowadzi ewidencję ilości odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Legnicy do punktów.

Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli stwierdzi, że mogą pochodzić z działalności gospodarczej lub jej likwidacji.

PSZOK - Ulotka - awers

PSZOK - Ulotka - rewers


 

W dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całej Polski odbywa się najważniejsze dla polskiego rolnictwa obowiązkowe badanie statystyczne – Powszechny Spis Rolny 2020. Spis prowadzony jest  przede wszystkim metodą samospisu internetowego, za pomocą specjalnej aplikacji dostępnej pod adresem spisrolny.gov.plW sytuacji braku możliwości samodzielnego spisania się przez Internet, można spisać się,  dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 lub skorzystać z pomocy rachmistrza spisowego który zadzwoni, aby pozyskać informacje od tych z Państwa którzy są rolnikami i zamieszkują na terenie Legnicy.