Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP)

logo - fundusze europejskie - dolny śląsk - unia europejska

Tytuł projektu

 „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP)”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa 3Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych
Poddziałanie 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - konkursy horyzontalne

Wartość całkowita–12 499 706,43 PL
Wkład Funduszy Europejskich -  8 627 849,97 PLN

Przedmiotem projektu jest zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP).

W ramach inwestycji zostanie zakupionych 8 autobusów spełniających normę EURO VI, które będą obsługiwały linie komunikacji miejskiej na obszarze miasta Legnicy, w tym:

  • 2 autobusy klasy maxi o długości 12 m,
  • 4 autobusy hybrydowe klasy maxi o długości 12 m,
  • 2 autobusy klasy mega o długości 15 m.

Elementem uzupełniającym inwestycji będzie rozbudowa systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP). W ramach rozbudowy na wybranych przystankach komunikacyjnych zostanie zamontowanych pięć tablic  DIP. Tablice DIP oraz autobusy będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Głównym celem Projektu jest ograniczenie niskiej emisji transportowej w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych w mieście Legnicy i okolicach.

Efektami projektubędą m.in.:

  • niższa emisja zanieczyszczeń powietrza,
  • redukcja zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców,
  • szersze wykorzystanie bardziej efektywnego transportu publicznego,
  • zmniejszenie wykorzystania samochodów osobowych,
  • propagowanie udziału w transporcie pojazdów niskoemisyjnych,
  • podniesienie komfortu podróżowania, w tym osób niepełnosprawnych.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020