Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Tytuł projektu

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej
Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów
Poddziałanie 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - OSI

Wartość całkowita - 2 507 059,22 PLN
Wkład Funduszy Europejskich - 878 375,25 PLN

Przedmiotem projektu jest budowa bulwaru nad rzeką Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej w Legnicy, zlokalizowanych w historycznym układzie dzielnicy Kartuzy – Strefa Konserwatorska („B”).

Głównym celem Projektu jest nadanie nowych funkcji kulturalnych i rekreacyjnych rewitalizowanemu obszarowi nabrzeża Kaczawy, poprzez stworzenie przestrzeni publicznej, jako miejsca rekreacji, wypoczynku, atrakcji i wydarzeń kulturalnych na rewitalizowanym obszarze nabrzeża Kaczawy oraz zwiększenie jej dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Efektami projektu będą:

• poprawa jakości przestrzeni publicznej,

• poprawa warunków życia mieszkańców na obszarze objętym rewitalizacją,

• poprawa warunków życia osób niepełnosprawnych,

• ograniczenie zjawisk patologii społecznych na terenie rewitalizowanym,

• zwiększenie atrakcyjności turystycznej rewitalizowanego obszaru Zakaczawia w Legnicy,

• wzrost atrakcyjności obszaru w zakresie lokalizacji przedsiębiorstw,

• przeciwdziałanie marginalizacji oraz wzmocnienie struktur społeczno – gospodarczych Legnicy,

• gospodarcze ożywienie obszaru,

• poprawa estetyki przestrzeni publicznych.

 

 

 

W dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całej Polski odbywa się najważniejsze dla polskiego rolnictwa obowiązkowe badanie statystyczne – Powszechny Spis Rolny 2020. Spis prowadzony jest  przede wszystkim metodą samospisu internetowego, za pomocą specjalnej aplikacji dostępnej pod adresem spisrolny.gov.plW sytuacji braku możliwości samodzielnego spisania się przez Internet, można spisać się,  dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 lub skorzystać z pomocy rachmistrza spisowego który zadzwoni, aby pozyskać informacje od tych z Państwa którzy są rolnikami i zamieszkują na terenie Legnicy.