Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Przebudowa infrastruktury drogowej w Legnicy – mieście na prawach powiatu

Zdjęcie przedstawiające Flagę i Godło Państwowe

Przebudowa infrastruktury drogowej w Legnicy – mieście na prawach powiatu

Zakres rzeczowy

Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego w Legnicy, w tym ul. Złotoryjskiej,
ul. Powstańców Śląskich, ul. Gwarnej, ul. Śląskiej i ul. Poznańskiej, na wybranych odcinkach.

Zakres rzeczowy obejmować będzie realizację prac, w zależności od potrzeb i rodzaju drogi,
m.in. w zakresie konstrukcji jezdni, poboczy (wzmocnienie), odwodnienia (w tym rowów), kanału teletechnicznego, chodników, organizacji ruchu, miejsc postojowych, oświetlenia ulicznego
oraz ścieżek rowerowych.

Cele inwestycji:

  • poprawa jakości sieci drogowej w mieście,
  • poprawa komfortu podróży i tym samym poprawa warunków życia mieszkańców Legnicy,
  • usprawnienie ruchu drogowego i poprawa dostępności komunikacyjnej miasta,
  • wykorzystanie wewnętrznego potencjału Legnicy celem maksymalizacji pozytywnych zmian w sferze społecznej, gospodarczej i środowiskowej miasta.

 

Planowana wartość całkowita inwestycji: 23.157.894,74 PLN

Kwota wnioskowanego dofinansowania:  22.000.000,00 PLN

 

Logotyp programu Polski Ład

Projekt dofinansowany w ramach

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Tablica informacyjna Dofinasowania