Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (lata 2018-2021)

Zdjęcie przedstawiające Flagę i Godło Państwowe

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin
„Za życiem” na lata 2018 – 2021

Priorytet II Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny.
Zadanie 2.4. Utworzenie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych ze szczególnym
uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia
niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością.

W dniu 31 lipca 2018 r. Gmina Legnica podpisała Porozumienie z Ministrem Edukacji Narodowej
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia
dla rodzin „Za życiem”, w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka
koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu.
Placówką pełniąca funkcję ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego zostało
Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli.
W ramach realizowanego w latach 2018-2021 programu zorganizowano 4.322 godziny zajęć
z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w tym m.in. zajęć z psychologiem, pedagogiem,
logopedą, fizjoterapeutą i innymi specjalistami, w zależności od potrzeb dziecka.

DOFINANSOWANIE
288.602,69 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
288.602,69 zł