Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Ministerstwo Rozwoju przyznało Gminie Legnica kwotę 7 497 457 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  Środki te zostaną przeznaczone na częściowe pokrycie wydatków dla dwóch zadań:

 

  1. Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy,

 

Zadanie dotyczy I etapu rewitalizacji Parku Miejskiego, obejmującego Ogród Francuski – teren wokół fontanny głównej. W zakres rzeczowy inwestycji wchodzi m.in.: wykonanie fontanny głównej wraz z technologią, podświetleniem, oświetleniem i monitoringiem, przebudowa budynku szaletu miejskiego na stację trafo, montaż ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, mała architektura, budowa alejek parkowych, instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne oraz zieleń.

Wstępna wartość robót – 15 835 914,40 zł brutto.

 

  1. Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym: Etap II ul. Szczytnicka obejmująca rozbudowę układu drogowego ul. Szczytnickiej w Legnicy na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Pątnowskiej.

 

Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę układu drogowego ul. Szczytnickiej na odcinku ok. 2 km w tym m.in.:  przebudowę jezdni i wykonanie drogi klasy L i Z o nawierzchni bitumicznej, budowę ciągów pieszo-rowerowych, chodników i ścieżek rowerowych, budowę zatok autobusowych oraz pętli autobusowej ze stanowiskiem ważenia pojazdów, zagospodarowanie pasów zieleni, budowę oświetlenia ulicznego, budowę kanalizacji deszczowej, w tym zbiornika retencyjnego, budowę kanalizacji na cele szerokopasmowej sieci teleinformatycznej LEGMAN, usunięcie kolizji z sieciami: gazową, teletechniczną, elektroenergetycznymi.

Wstępna wartość robót – 15 735 566,16 zł brutto.

Zdjęcie przedstawiające plakat: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Parku Miejskiego.Zdjęcie przedstawiające plakat: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla przebudowy ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej.