Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Instytucje okołobiznesowe

 
Misją Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz zwiększenie zasięgu i dynamiki umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH). Oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego projektów biznesowych. Pomaga w pokonywaniu procedur administracyjnych dotyczących konkretnych przedsięwzięć, opracowaniu rozwiązań prawnych, znalezieniu odpowiedniej lokalizacji oraz wiarygodnych partnerów i dostawców. Zapewnia również dostęp do instrumentów finansowych, w tym ubezpieczeń oferowanych przez instytucje zrzeszone w Grupie Polskiego Funduszu Rozwoju.

 

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju.

 

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (LSSE) znajduje się w południowo-zachodniej Polsce, na terenie województwa dolnośląskiego. Siedziba LSSE znajduje się w Legnicy. W strukturze branżowej LSSE od lat przeważa przemysł motoryzacyjny oraz metalowy, z wiodącym kapitałem niemieckim. Poza podstawową pomocą oferowaną firmom skupionym w LSSE Zarząd Strefy organizuje spotkania, warsztaty, szkolenia, Forum HR oraz przydziela każdej firmie opiekuna – osobę, która zawsze służy pomocą i radą, jest najbliżej przedsiębiorstwa, wspiera i pomaga.

 

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej (DAWG) jest spółką ze 100% udziałem Samorządu Województwa Dolnośląskiego, działającą na rzecz i w imieniu Samorządu. Jej celem jest wspieranie przedsiębiorczości i pobudzanie innowacyjności regionu, poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MSP i wspieranie ich rozwoju oraz kształtowanie wizerunku województwa za granicą. DAWG jest certyfikowanym regionalnym partnerem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) w Warszawie, co narzuca na Spółkę wymóg zapewnienia najwyższej jakości usług w kontaktach bezpośrednich z podmiotami zagranicznymi oraz posiadania najbardziej aktualnych informacji na temat sytuacji społeczno-gospodarczej oraz trendów rozwojowych w regionie.

 

Misją Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. (ARR Arleg) jest wzmacnianie konkurencyjności regionu przez aktywne działanie na rzecz:
 • rozwoju gospodarczego subregionu legnickiego
 • rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
 • rozwoju samorządów terytorialnych
 • zwiększenia zatrudnienia
 • upowszechniania standardów Unii Europejskiej,
  szczególnie we wszystkich działaniach ukierunkowanych na zrównoważony rozwój regionalny. Strategicznym celem Spółki jest stworzenie ekspansywnego podmiotu doradczo – biznesowego, o ugruntowanej pozycji wśród samorządów i podmiotów gospodarczych, o rozwiniętych kontaktach zagranicznych, zdolnego aktywnie uczestniczyć w przekształcaniu subregionu legnickiego w dynamiczny obszar o wysokiej konkurencyjności z wykwalifikowaną kadrą o zdywersyfikowanej strukturze dochodów.
 
Dolnośląski Fundusz Rozwoju (DFR) jest wyspecjalizowaną regionalną instytucją finansową, której celem jest zbudowanie na Dolnym Śląsku trwałego wieloletniego sytemu finansowania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. W praktyce Spółka ma za zadanie organizować programy wsparcia dla dolnośląskich firm w oparciu o finansowe instrumenty zwrotne, tj. pożyczki, gwarancje, poręczenia, instrumenty quasi-kapitałowe i kapitałowe, a także poręczenia kredytów, leasingów, transakcji faktoringowych i wadialnych.
 
Pozostałe:
Informacje dodatkowe:
W Legnicy funkcjonuje szereg instytucji otoczenia biznesu, takich jak:
 1. Banki
 2. Kancelarie prawne
 3. Firmy finansowe i ubezpieczeniowe
 4. Firmy doradcze
 5. Instytucje szkoleniowe
 6. Biura pośrednictwa pracy, firmy HR