Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Legnica

Tytuł projektu

 „Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Legnica”

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 7 infrastruktura edukacyjna

Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną 

Poddziałanie 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne - nabór OSI (Infrastruktura szkół podstawowych i gimnazjalnych) 

Wartość całkowita - 2 172 233,12 PLN

Wkład Funduszy Europejskich -  1 505 804,94 PLN

 

Projekt przewiduje wyposażenie w 13 szkołach podstawowych 16 pracowni, tj. 13 matematycznych, 2 przyrodniczych, 1 komputerowej oraz w 8 gimnazjach 31 pracowni, tj. 8 komputerowych, 6 biologicznych, 6 fizycznych, 5 chemicznych, 6 geograficznych) w pomoce naukowo-dydaktyczne, sprzęt specjalistyczny, w tym urządzenia multimedialne, meble szkolne (szafy, stojaki) oraz inne elementy wyposażenia.

Ponadto, każda pracownia w Zespole Placówek Specjalnych oraz Zespole Szkół Integracyjnych zostanie wyposażona w przenośny zestaw komputerowy ze specjalistycznym oprogramowaniem dedykowany dla ucznia niepełnosprawnego.

Szkoły niedostosowane architektonicznie do potrzeb osób niepełnosprawnych, zostaną wyposażone
w schodołazy.

 

Głównym celem Projektu jest poprawa warunków i jakości systemu nauczania oraz optymalizacja potencjału edukacyjnego w legnickich szkołach podstawowych i gimnazjach, poprzez zapewnienie materialnego środowiska dydaktycznego.

 

Efekty projektu

W wyniku  realizacji projektu nastąpi:

  1. wyposażenie pracowni szkolnych w pomoce naukowo-dydaktyczne, sprzęt specjalistyczny, w tym  multimedialny;
  2. uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych poprzez stosowanie metod: pokazu, obserwacji, doświadczenia,
  3. rozbudzanie dociekliwości poznawczej uczniów,
  4. doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
  5. kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów matematycznych
    i przyrodniczych, z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia lub wiedzy przeszkolonych nauczycieli.

 

Projekt pn. „Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Legnica” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  2014-2020

W dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całej Polski odbywa się najważniejsze dla polskiego rolnictwa obowiązkowe badanie statystyczne – Powszechny Spis Rolny 2020. Spis prowadzony jest  przede wszystkim metodą samospisu internetowego, za pomocą specjalnej aplikacji dostępnej pod adresem spisrolny.gov.plW sytuacji braku możliwości samodzielnego spisania się przez Internet, można spisać się,  dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 lub skorzystać z pomocy rachmistrza spisowego który zadzwoni, aby pozyskać informacje od tych z Państwa którzy są rolnikami i zamieszkują na terenie Legnicy.