Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Rządowy Program wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2023 r.

 

 

logo - fundusze

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU PRACY

RZĄDOWY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY
"ASYSTENT RODZINY W 2023 R."

DOFINANSOWANIE
53 471,89 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
53 471,89 zł

DATA PODPISANIA UMOWY
grudzień 2023 r.

 

Cel Programu:
Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2023 r. poz. 1923}.

W ramach Programu zostaną dofinansowane:

  • dodatki do wynagrodzenia asystentów rodziny przez przyznanie asystentowi dodatku do wynagrodzenia w wysokości do 2000 zł w formie jednorazowej lub podzielonej na kilka części,
  • koszty zatrudnienia asystentów rodziny – w wysokości nieprzekraczającej 80% (wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń}, poniesione za okres: listopad i grudzień 2023 r.