Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Budowa ul. Wiślanej w Legnicy

Zdjęcie przedstawiające Flagę i Godło Państwowe

Budowa ul. Wiślanej w Legnicy

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Gmina Legnica otrzymała środki finansowe na realizację zadania pn. Budowa ul. Wiślanej w Legnicy.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę brakującego odcinka ul. Wiślanej na długości
ok. 190 m., stanowiącego przedłużenie istniejącej ulicy miejskiej, od skrzyżowania z ul. Widawską
do skrzyżowania z ul. Odrzańską.

W ramach zadania planuje się m.in.:

  • budowę nowego odcinka ul. Wiślanej wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego dostosowanego do kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb sieci Legman;
  • przebudowę kolidujących sieci i urządzeń;
  • docelową organizację ruchu.

Planowana realizacja: 2024 -2025.

Cele inwestycji:

  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności ruchu pieszego;
  • zwiększenie dostępności komunikacyjnej mieszkańców z terenami usługowymi, handlowymi oraz usług publicznych (w tym obiektów szkolnych i przedszkolnych, sportu i rekreacji);
  • poprawa jakości życia mieszkańców, zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i wzmocnienia potencjału tworzenia nowych terenów pod przyszłe budownictwo mieszkaniowe;
  • poprawa estetyki pasa drogowego;
  • zwiększenie atrakcyjności tej części miasta oraz wzmocnienie zainteresowania sektora mieszkaniowego budową nowych budynków.

 

Planowana wartość całkowita inwestycji: 2.040.816,33 PLN

Kwota wnioskowanego dofinansowania:  2.000.000,00 PLN

 

Logotyp programu Polski Ład

Projekt dofinansowany w ramach

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Tablica informacyjna Dofinasowania