Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Organizacje pozarządowe

 

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie Legnicy do korzystania z miejskiej strony internetowej. Zachęcamy do przekazywania uwag na temat ważnych dla Państwa spraw i potrzeb. Będziemy wdzięczni za bieżące informowanie o inicjatywach i działaniach oraz aktualizowanie danych dotyczących Państwa organizacji w naszej bazie.
W celu usprawnienia komunikacji prosimy o internetowy, roboczy kontakt na adres: oks@legnica.eu . 
Prosimy o przesyłanie informacji dotyczących przygotowywanych przez legnickie organizacje pozarządowe wydarzeń, imprez, spotkań itp. Redakcja Miejskiego Informatora Kulturalnego zbiera dane do 16 dnia każdego miesiąca poprzedzającego wydarzenie. Informacje prosimy przesyłać na adres: promocja@legnica.eu .
Przypominamy o obowiązku (zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) zawiadamiania gminy właściwej ze względu na miejsce imprezy o planowanym przedsięwzięciu artystycznym lub rozrywkowym, odbywającym się poza stałą siedzibą albo w sposób objazdowy. Pełna informacja w tym zakresie znajduje się w BIP Urzędu Miasta Legnicy: http://um.bip.legnica.eu/uml/e-urzad/informacyjne-karty-uslu/oswiata-kultura-i-sport/2513,Przyjmowanie-zawiadomien-o-imprezach-artystycznych-lub-rozrywkowych-odbywajacych.html.

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie Legnicy do korzystania z miejskiej strony internetowej. Zachęcamy do przekazywania uwag na temat ważnych dla Państwa spraw i potrzeb. Będziemy wdzięczni za bieżące informowanie o inicjatywach i działaniach oraz aktualizowanie danych dotyczących Państwa organizacji w naszej bazie.

W celu usprawnienia komunikacji prosimy o internetowy, roboczy kontakt na adres: oks@legnica.eu . 

Prosimy o przesyłanie informacji dotyczących przygotowywanych przez legnickie organizacje pozarządowe wydarzeń, imprez, spotkań itp. Redakcja Miejskiego Informatora Kulturalnego zbiera dane do 16 dnia każdego miesiąca poprzedzającego wydarzenie. Informacje prosimy przesyłać na adres: promocja@legnica.eu.

Przypominamy o obowiązku (zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) zawiadamiania gminy właściwej ze względu na miejsce imprezy o planowanym przedsięwzięciu artystycznym lub rozrywkowym, odbywającym się poza stałą siedzibą albo w sposób objazdowy.

 

 

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu