Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska

Zdjęcie przedstawiające Flagę i Godło Państwowe

Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Gmina Legnica otrzymała środki finansowe na realizację zadania pn. Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska.

Zakres rzeczowy inwestycji:
Przebudowa ul. Pocztowej (DK 94) z przebudową skrzyżowań o długości łącznej ok. 920 m, w tym:

 •     ułożenie nowej konstrukcji nawierzchni
 •     budowa ścieżki rowerowej i ciągów pieszo-rowerowych
 •     przebudowa chodników
 •     przebudowa zatok autobusowych
 •     przebudowa sygnalizacji świetlnej
 •     oświetlenie
 •     rozbudowa kanalizacji deszczowej
 •     przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej i teleinformatycznej, w tym ITS
 •     uporządkowanie zieleni
 •     uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej


Cele inwestycji:

 •     poprawa jakości transportu w mieście
 •     zwiększenie i poprawa mobilności mieszkańców
 •     poprawa dostępności komunikacyjnej, w tym dojazdu do dworca PKP
 •     zwiększenie i poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego
 •     ograniczenie niskiej emisji  w mieście
 •     ochrona środowiska
 •     gospodarka wodno-ściekowa


Planowana wartość całkowita inwestycji: 25 123 069,80 PLN
Kwota wnioskowanego dofinansowania: 4 999 242,44 PLN

 

 

Logotyp programu Polski ŁadTablica informacyjna

 

 

 

 

Projekt dofinansowany w ramach
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych