Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Zachęty lokalne

Urząd Miasta Legnicy wspiera inwestorów w całym procesie inwestycyjnym poprzez:

 • przygotowanie informacji o możliwościach inwestycyjnych (w tym o ofercie terenów inwestycyjnych, powierzchni biurowych, hal i magazynów);
 • udzielanie pomocy w znalezieniu odpowiednich lokalizacji, zgodnej z oczekiwaniem inwestora;
 • asystowanie inwestorowi w procedurach administracyjnych i prawnych, występujących w trakcie realizacji projektu;
 • ofertę dostępu do informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji;
 • opiekę poinwestycyjną dla firm, (wspiera także firmy, które już działają na terenie miasta).

Urząd Miasta Legnicy ściśle współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Legnicy wspólnie wspomagając inwestorów w poszukiwaniu pracowników.

 

Ponadto miasto oferuje:

 • Dostępność i gotowość władz miasta do wsparcia informacyjnego inwestorów w zakresie prowadzenia biznesu w Legnicy, w tym wyjaśniania obowiązujących procedur administracyjnych, załatwiania wniosków bez zbędnej zwłoki, angażowania podmiotów zależnych (spółki miejskie, jednostki organizacyjne) właściwych merytorycznie ze względu na charakter wnoszonej sprawy;
 • Organizowanie lokalnego systemu edukacji z uwzględnieniem oczekiwań inwestorów, szczególnie w zakresie kształcenia zawodowego, w tym tworzenia klas patronackich;
 • Nieustanny rozwój infrastruktury zwiększającej dostępność komunikacyjną obszarów aktywności gospodarczej oraz poprawiającej dostępność mediów, np. w postaci budowy lub modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej o parametrach zgodnych ze zgłaszanym zapotrzebowaniem;
 • Uwzględnianie potrzeb rozwojowych inwestorów poprzez opracowywanie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • Optymalizację usług miejskich z uwzględnieniem potrzeb zgłaszanych przez inwestorów, np. w zakresie częstotliwości świadczonych usług transportu zbiorowego i tras przejazdu autobusów komunikacji miejskiej umożliwiających dojazd pracowników do zakładów pracy w poszanowaniu systemów zmianowych pracy w tychże zakładach oraz liczby dojeżdżających pracowników;
 • Wsparcie w organizowaniu spotkań i angażowaniu podmiotów zewnętrznych względem Gminy Legnica, w celu rozwiązania zgłaszanych przez inwestorów problemów, wniosków lub propozycji w związku z planowaną lub prowadzoną przez nich działalnością (np. w zakresie dostaw energii elektrycznej, czy gazu, formalności dotyczących rozbudowy zakładu, itp.).