Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Stypendia motywacyjne dla uczniów romskich 2023

Zdjęcie przedstawiające Flagę i Godło Państwowe

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030

Zadanie: Stypendia motywacyjne dla uczniów romskich.

Dofinansowanie: 5.525,00 zł
Wartość całkowita: 6.500,00 zł
 
W 2023 r. Gmina Legnica otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa
na realizację zadania publicznego pod nazwą „Stypendia motywacyjne dla uczniów romskich”.
Otrzymaną dotację przeznaczono na wypłatę 11 stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce
uzyskane w roku szkolnym 2022/23. Stypendia przyznawane są uczniom romskim jako
forma motywacji do poprawiania frekwencji, osiągania lepszych wyników w nauce
oraz kontynuacji nauki na dalszych etapach kształcenia.