Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Logotyp Fundusze Europejskie, Barwy narodowe, Flaga Unii Europejskiej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020


           Gmina Legnica zakończyła realizację projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”. O udział w programie mogli starać się mieszkańcy Legnicy, rodzice uczniów niepełnoletnich lub uczniowie pełnoletni ze szkół ponadpodstawowych dla młodzieży, których dziadkowie pracowali w zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej. Gmina Legnica mogła ubiegać się o środki z programu, gdyż na jej terenie funkcjonowały państwowe zakłady rolne.


            Z pozyskanych środków zakupiono laptopy z oprogramowaniem umożliwiającym pracę zdalną na łączną kwotę 1 117 916,25 zł. Sprzęt został przekazywany Beneficjentom na własność. Z udziału w programie skorzystało łącznie 506 uczniów. Największą grupę, ponad 400 osób, stanowią uczniowie szkół podstawowych miejskich i niepublicznych. Pozostali Beneficjenci to uczniowie z 17 szkół ponadpodstawowych, w tym również niepublicznych. Przez dwa lata sprzęt będzie podlegał monitoringowi Gminy, która sprawdzi, czy wykorzystywany jest przez Beneficjentów zgodnie z przeznaczeniem założonym w programie.