Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Stypendia motywacyjne dla uczniów romskich 2022

Zdjęcie przedstawiające Flagę i Godło Państwowe

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce
na lata 2021 – 2030
Zadanie: Stypendia motywacyjne dla uczniów romskich.
Dofinansowanie: 7.990,00 zł
Wartość całkowita: 9.400,00 zł

W 2022 r. Gmina Legnica otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa
na realizację zadania publicznego pod nazwą „Stypendia motywacyjne dla uczniów romskich”.
Otrzymaną dotację przeznaczono na wypłatę 16 stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce
uzyskane w roku szkolnym 2021/22. Stypendia przyznawane są uczniom romskim jako
forma motywacji do poprawiania frekwencji, osiągania lepszych wyników w nauce
oraz kontynuacji nauki na dalszych etapach kształcenia.