Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług,
w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Wartość całkowita - 161 410,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich - 136 036,35 PLN

Celem Projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.

Środki zostaną przeznaczone na zakup: 29 komputerów stacjonarnych i laptopów, 5 szt sprzętu audiowizualnego, wyposażenia dla 6 miejsc kwarantanny oraz środków ochrony indywidualnej w postaci maseczek, rękawiczek i płynów dezynfekcyjnych. Wsparcie jest dedykowane dla dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, a efektem działań będzie wzmocnienie tych podmiotów w zakresie bezpiecznej realizacji zadań w okresie epidemii COVID-19.

W dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całej Polski odbywa się najważniejsze dla polskiego rolnictwa obowiązkowe badanie statystyczne – Powszechny Spis Rolny 2020. Spis prowadzony jest  przede wszystkim metodą samospisu internetowego, za pomocą specjalnej aplikacji dostępnej pod adresem spisrolny.gov.plW sytuacji braku możliwości samodzielnego spisania się przez Internet, można spisać się,  dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 lub skorzystać z pomocy rachmistrza spisowego który zadzwoni, aby pozyskać informacje od tych z Państwa którzy są rolnikami i zamieszkują na terenie Legnicy.