Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 14/22 - termomodernizacja budynków szkoły

 

Zdjęcie przedstawiające logo: Fundusze Europejskie Program Regionalny, flagę narodową z podpisem Rzeczpospolita Polska, podpisane godło dolnego śląska, flagę Unii Europejskiej z podpisem Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu

Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 14/22 - termomodernizacja budynków szkoły

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa nr 3 Gospodarka niskoemisyjna
Działanie nr 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym
Poddziałanie nr 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne

Wartość projektu – 7 051 071,95 zł
Wkład Funduszy Europejskich – 4 048 665,39 zł


Przedmiotem projektu jest wykonanie termomodernizacji trzech budynków edukacyjnych wchodzących w skład Zespołu Szkół Budowlanych w Legnicy z jednoczesnym przeszkoleniem osób korzystających z obiektów z prawidłowej obsługi urządzeń/systemów po termomodernizacji, aby osiągnąć i utrzymać zakładany efekt ekologiczny projektu (oszczędność energii).

W ramach przedsięwzięcia pracami termomodernizacyjnymi zostaną objęte następujące budynki:
- budynek dydaktyczny;
- budynek sportowy;
- budynek zajęć praktycznych.
Na dachu budynku dydaktycznego zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne.

Głównym celem projektu jest poprawa komfortu cieplnego oraz efektywności energetycznej trzech budynków edukacyjnych wchodzących w skład Zespołu Szkół Budowlanych w Legnicy.

Celami szczegółowymi są:
- zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem budynków;
- ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez ograniczenie zużycia energii na skutek odpowiedniej termoizolacji budynków;
- zwiększenie komfortu pracy pracowników budynków oraz młodzieży.

Realizacja projektu umożliwi:

- pozytywne oddziaływanie na środowisko na skutek ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery (redukcja CO2 o 520,07 ton równoważnika CO2, zmniejszenie ilości zużytej energii cieplnej o 3 788,48 GJ/rok, spadek ilości zużytej energii elektrycznej o 24,42 MWh/rok, zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach o 1 921 890,60 kWh/rok);
- osiągnięcie odpowiedniego komfortu cieplnego pomieszczeń;
- poprawę estetyki budynków;
- poprawę warunków zdrowotnych i komfortu przebywania w budynkach pracowników oraz młodzieży;
- zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków.

___________________________________________________________________________

Projekt pn. „Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 14/22 - termomodernizacja budynków szkoły”
dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020