Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Adaptacja budynku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Legnicy na potrzeby przedszkola i żłobka publicznego

Zdjęcie przedstawaijące budeynek przy ul. Krzemienieckiej 1    Zdjęcie przedstawaijące pomieszczeniew budynku przy ul. Krzemienieckiej 1
Zdjęcie przedstawaijące budeynek przy ul. Krzemienieckiej 1    Zdjęcie przedstawaijące pomieszczeniew budynku przy ul. Krzemienieckiej 1

Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa w ramach

Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi

w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018

 

 

Zadanie pn. Adaptacja budynku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Legnicy na potrzeby przedszkola i żłobka publicznego

 

 

Wartość dofinansowania: 912 336,00 zł

 

Całkowita wartość zadania: 1 114 420,00 zł

 

 

Przedmiotem inwestycji była adaptacja budynku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Legnicy na potrzeby przedszkola oraz żłobka publicznego.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmował:

  • roboty budowlane, w tym m.in roboty rozbiórkowe, roboty żelbetowe, ściany i ścianki (roboty murarskie), ocieplenie stropodachu, tynki i okładziny, roboty malarskie, posadzki, stolarka okienna i drzwiowa, elewacja – ocieplenie;

  • roboty w zakresie instalacji elektrycznej,

  • roboty w zakresie instalacji sanitarnej, w tym m.in. instalacja ciepłej i zimnej wody, instalacja wody cyrkulacyjnej, instalacja wody przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi, wewnętrzna i zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wentylacji grawitacyjnej i hybrydowej oraz instalacja gazu,

  • roboty w zakresie instalacji niskoprądowych,

  • zakup i montaż wyposażenia do żłobka.

Efektem inwestycji było utworzenie 64 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (w tym 52 miejsc w ramach programu Maluch+2018).