Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego w Legnicy wraz z włączeniem do skrzyżowania z ul. Kamienną/Kościelną i rozbudową parkin

Zdjęcie przedstawiające Flagę i Godło Państwowe

Przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego w Legnicy wraz z włączeniem do skrzyżowania z ul. Kamienną/Kościelną i rozbudową parkingu

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Gmina Legnica otrzymała środki finansowe na realizację zadania pn. Przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego w Legnicy wraz z włączeniem do skrzyżowania z ul. Kamienną/Kościelną i rozbudową parkingu.

Zakres rzeczowy inwestycji:

  • przebudowa gminnej drogi - ul. Limanowskiego - poprzez zmianę geometrii jezdni wraz z włączeniem do skrzyżowania z ul. Kamienną/Kościelną,
  • rozbudowa parkingu w tym miejsc dla niepełnosprawnych,
  • przebudowa chodników, zatoki postojowej dla autobusów, oświetlenia, kanalizacji deszczowej, oznakowanie, usunięcie kolizji, zagospodarowanie zieleni, montaż koszy na śmieci.

Inwestycja zlokalizowana jest w historycznym układzie dzielnicy Kartuzy – Strefa Konserwatorska („B”) i jest elementem „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy na lata 2015-2020”, z wydłużonym okresem realizacji do 2023 r.

Cele inwestycji:

  • podniesienie jakości i dostępności przestrzeni publicznych
  • poprawa dostępności komunikacyjnej
  • likwidacja barier architektonicznych
  • poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego
  • podniesienie bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców
  • poprawa jakości powietrza w mieście wzrost zainteresowania sektora mieszkaniowego budową nowych budynków

Planowana wartość całkowita inwestycji: 4.160.398,30 PLN

Kwota wnioskowanego dofinansowania:  3.952.378,38 PLN

Logotyp programu Polski Ład

Projekt dofinansowany w ramach

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Tablica Informacyjna Rządowy Fundusz Polsk Ład Program Inwestycji Strategicznych.