Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy, przy ul. K. Makuszyńskiego

Zdjęcie przedstawiające flagę i godło Polski.

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy, przy ul. K. Makuszyńskiego, dz. nr 27/2 obręb Legnicki Dwór”

 

Źródłem dofinansowania przedsięwzięcia jest Fundusz Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego zasilany środkami budżetu państwa, w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego.

 

Zakres rzeczowy inwestycji:

Inwestycja polega na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego (4 kondygnacje naziemne,
w tym jedną kondygnację w poddaszu użytkowym przykrytym dachem skośnym) wraz z zespołem wbudowanych garaży i obejmuje m.in.:

  • utworzenie 46 lokali mieszkalnych na wynajem
  • budowę przyłącza wodociągowego
  • budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z niezbędną infrastrukturą
  • budowę podziemnego garażu wielostanowiskowego
  • wykonanie zewnętrznego placu parkingowego i dróg
  • wykonanie oświetlenia zewnętrznego
  • zagospodarowanie terenu przyległego (m.in. zieleń i drobna architektura)

W budynku zaprojektowano dwie klatki schodowe (wraz z szybem windowym) obsługujące wszystkie kondygnacje. Ponadto zaprojektowano pomieszczenia techniczne i pomocnicze umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie mieszkań.

 

Planowana wartość całkowita zadania: 14 609 765,76 PLN

Planowana wartość kwalifikowana projektu: 13.732.817,24 PLN

Kwota wnioskowanego dofinansowania: 4 164 739,86 PLN